Innovatie in de scheepvaart

Technische innovaties moeten de scheepvaart duurzaam maken en een sterke concurrentiepositie geven. Daarom doet de sector onderzoek naar onder andere duurzame aandrijving van schepen. En naar duurzame brandstoffen.

Onderzoek naar technische innovaties scheepvaart

De scheepvaart wil diesel vervangen voor duurzamere brandstoffen. Daarom doet de sector onderzoek naar duurzame aandrijving van schepen. Onderzoeksinstituten onderzoeken bijvoorbeeld of een schip kan varen met behulp van een accu. Of met behulp van waterstof, biobrandstof of ethanol. In 2050 mag de scheepvaart geen schadelijke stoffen meer uitstoten. Dit staat in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens.

Digitalisering van schepen en scheepvaart

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden van digitalisering. Zoals slimme navigatie- en planningssoftware. Deze software geeft aan of een schip een haven kan binnenvaren. En of een schip door een sluis kan.

Veiligheid van innovaties en digitale technieken

Innovaties en digitale technieken moeten voldoen aan veiligheidseisen. Een slim navigatiesysteem moet bijvoorbeeld goed beschermd zijn tegen hackers. En het moet voldoen aan de privacywetgeving. Het navigatiesysteem mag bijvoorbeeld geen privacygevoelige data zoals persoonsgegevens vastleggen.

Zie ook