Wetsvoorstel om de koopvaardij te beschermen

Nederlandse koopvaardijschepen kunnen zich in de toekomst beter beschermen tegen piraterij langs de Golf van Aden. Scheepsbeheerders mogen dan onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers meenemen. Dit staat in de Wet ter bescherming van de Koopvaardij. Het parlement moet hier nog over beslissen. 

Stand van zaken wetsvoorstel

Kijk voor de stand van zaken van de Wet ter Bescherming Koopvaardij op de wetgevingskalender. Als het parlement het voorstel aanneemt, gaat de nieuwe wet in vanaf 1 januari 2022.

Doel: bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij

Nederlandse koopvaardijschepen moeten beter beschermd worden tegen piraterij langs de Golf van Aden. Piraten in de wateren bij Somalië maken dit vaargebied al jaren onveilig. Koopvaardijschepen worden daar nu, als daar aanleiding toe is en op aanvraag, beveiligd door militairen van een Vessel Protection Detachment (VPD) van Defensie

Voorstel: Nederlandse koopvaardijschepen kunnen particuliere bescherming krijgen

Wanneer militaire beveiliging door de overheid niet mogelijk is, mogen schepen particuliere beveiligers mee aan boord nemen. 
De voorwaarden zijn:

  • dat het transport in aanmerking komt voor militaire bescherming van een Vessel Protection Detachment (VPD);
  • dat Defensie een VPD niet of niet op tijd kan bieden;
  • dat schepen teveel moeten omvaren voor een VPD; 
  • dat een VPD-team onevenredig veel meer kost dan een team van gewapende particuliere beveiligers;
  • het geldt alleen voor de Golf van Aden bij Somalië. 

Scheepsbeheerders mogen alleen beveiligers inhuren van bedrijven die hiervoor een vergunning hebben. De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft deze vergunningen


Heeft de ILT een vergunning aan een maritiem beveiligingsbedrijf gegeven? Dan kunnen scheepsbeheerders toestemming vragen bij de Kustwacht om gewapende particuliere beveiligers mee te laten varen. Alleen schepen die onder de Nederlandse vlag varen en die aan de voorwaarden voldoen krijgen toestemming. Scheepsbeheerders moeten voor elke vaarroute toestemming vragen bij de Kustwacht. 

Meer informatie over de Wijziging van de Wet ter bescherming Koopvaardij

Er is ook een overzicht met veelgestelde vragen over de wijziging van de Wet ter bescherming Koopvaardij