Wet ter bescherming van de Koopvaardij

Nederlandse koopvaardijschepen kunnen zich in de toekomst beter beschermen tegen piraterij langs de Golf van Aden. Scheepsbeheerders mogen dan onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers meenemen. Dit staat in de Wet ter bescherming van de Koopvaardij die vanaf 1 februari 2022 in gaat. 

Bescherming van Nederlandse koopvaardijschepen tegen piraterij

De overheid wil Nederlandse koopvaardijschepen beter beschermen tegen piraterij langs de Golf van Aden. Piraten in de wateren bij Somalië maken dit vaargebied al jaren onveilig. Koopvaardijschepen worden daar nu, als daar aanleiding toe is en op aanvraag, beveiligd door militairen van een Vessel Protection Detachment (VPD) van Defensie

Nederlandse koopvaardijschepen kunnen particuliere bescherming krijgen

Vanaf 1 februari 2022 mogen maritieme beveiligingsbedrijven een vergunning aanvragen om  beveiligingsdiensten te mogen verzorgen. Nadat de eerste vergunning is uitgegeven, kunnen rederijen toestemming vragen bij de Kustwacht om gewapende particuliere beveiligers mee aan boord te nemen. 

De voorwaarden zijn:

  • dat het transport in aanmerking komt voor militaire bescherming van een Vessel Protection Detachment (VPD);
  • dat Defensie een VPD niet of niet op tijd kan bieden;
  • dat schepen teveel moeten omvaren voor een VPD; 
  • dat een VPD-team onevenredig veel meer kost dan een team van gewapende particuliere beveiligers;
  • het geldt alleen voor de Golf van Aden bij Somalië. 

Scheepsbeheerders mogen alleen beveiligers inhuren van bedrijven die hiervoor een vergunning hebben. De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft deze vergunningen

Heeft de ILT een vergunning aan een maritiem beveiligingsbedrijf gegeven? Dan kunnen scheepsbeheerders toestemming vragen bij de Kustwacht om gewapende particuliere beveiligers mee te laten varen. Alleen schepen die onder de Nederlandse vlag varen en die aan de voorwaarden voldoen krijgen toestemming. Scheepsbeheerders moeten voor elke vaarroute toestemming vragen bij de Kustwacht. 

Meer informatie over de Wijziging van de Wet ter bescherming Koopvaardij

Er is ook een overzicht met veelgestelde vragen over de wijziging van de Wet ter bescherming Koopvaardij