Beslisnota bij Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders