Bijlage 3 - Stand van zaken pilots – peildatum 5 januari 2021

Het overzicht  bevat lopende pilots, afgeronde pilots en pilots op het gebied van rechtsbijstand die op korte termijn starten en die formeel akkoord hebben gekregen. De peildatum is 5 januari 2021.

Bijlage 3 - Stand van zaken pilots – peildatum 5 januari 2021 (PDF | 19 pagina's | 236 kB)