Wetgevingsoverzicht personen en familierecht december 2022

Het overzicht geeft per wetsontwerp aan wat de volgende stap is, de beknopte inhoud en eventuele moties en toezeggingen.

Wetgevingsoverzicht personen en familierecht december 2022 (PDF | 4 pagina's | 170 kB)