Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op het verslag van de Tweede Kamerfracties van de VVD, D66, CDA, SP en SGP over het wetsvoorstel Wet drempelverlaging omgang grootouders.

Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel drempelverlaging omgang grootouders