Hoe kan ik bezwaar maken tegen een verzoek om echtscheiding of ontbinding van mijn geregistreerd partnerschap?

Bent u het niet eens met een verzoek om echtscheiding? Of een verzoek tot ontbinding van uw geregistreerd partnerschap? Dan kunt u dit de rechtbank laten weten. Dit heet ook wel verweer voeren. U kunt daarnaast met mediation proberen om samen tot een oplossing te komen.

Bezwaar maken tegen verzoek om scheiding

Wilt u verweer voeren tegen het verzoek van uw partner om een scheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap? Dat kunt u binnen 6 weken doen via uw advocaat. Wilt u meer tijd om uw verweer in te dienen? Uw advocaat kan dan de rechter om uitstel vragen.

Woont u in het buitenland of heeft u een onbekende woon- of verblijfplaats? Dan heeft u 3 maanden om uw verweer in te dienen.

Zitting bij rechter bij onenigheid over scheiding

De rechtbank zal u uitnodigen voor een zitting. De rechter kan dan vragen stellen aan u en uw partner. U krijgt de gelegenheid om uw verzoek of verweer toe te lichten.

Heeft u kinderen tussen de 12 en 18 jaar? Dan krijgen zij van de rechter een uitnodiging om te komen praten over onderwerpen die over hen gaan.

Tijdelijke afspraken

Een scheidingsprocedure kan enige tijd duren als u het niet samen eens kunt worden. De rechter kan daarom ook tijdelijke beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over wie er in het huis blijft wonen en bij wie de kinderen gaan wonen. Dit heet een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening vraagt u aan via de advocaat.

Mediation bij scheiding

U kunt een mediator inschakelen als u het niet met elkaar eens bent over een scheiding. Mediation kan u helpen om samen tot een oplossing te komen.