Hoe maak ik bezwaar tegen een scheiding of ontbinding van mijn geregistreerd partnerschap?

Mogelijk bent u het niet eens met een verzoek om echtscheiding. Of een verzoek tot ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. Dan kunt u dit de rechtbank laten weten. Dit heet ook wel verweer voeren. U kunt daarnaast met mediation proberen om samen tot een oplossing te komen.

Bezwaar maken tegen verzoek om scheiding

U wilt verweer voeren tegen het verzoek van uw partner om een scheiding. Of om ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. U doet dit binnen 6 weken nadat u het verzoek van uw partner ontving via uw advocaat. Misschien heeft u meer tijd nodig om uw verweer in te dienen. Uw advocaat vraagt dan de rechter om uitstel.

In de volgende gevallen heeft u 3 maanden om uw verweer in te dienen:

  • U woont in het buitenland.
  • U heeft een onbekende woon- of verblijfplaats.

Zitting bij rechter bij onenigheid over scheiding

U krijgt gelegenheid om uw verzoek of verweer toe te lichten in een zitting. Daarvoor krijgt u een uitnodiging van de rechtbank. De rechter kan dan vragen stellen aan u en uw partner.

Heeft u kinderen tussen de 12 en 18 jaar? Dan krijgen zij van de rechter een uitnodiging om te komen praten over onderwerpen die over hen gaan.

Mediation bij scheiding

Een mediator kan helpen een oplossing te vinden als u en uw partner het niet eens worden. Een mediator bemiddelt tussen u en uw partner.