Kan ik bezwaar maken tegen een verzoek om echtscheiding of ontbinding van mijn geregistreerd partnerschap?

U kunt bezwaar maken tegen een eenzijdig verzoek van uw partner om echtscheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap. Dit heet ook wel verweer voeren. U kunt daarnaast met mediation proberen om samen tot een oplossing te komen.

Bezwaar maken tegen verzoek om scheiding

Wilt u bezwaar maken tegen het verzoek van uw partner om een scheiding of ontbinding van uw geregistreerd partnerschap? Uw advocaat moet binnen de  daarvoor gestelde termijn van minimaal 6 weken na ontvangst van het verzoek het verweer indienen bij de rechtbank. Wilt u meer tijd om uw verweer in te dienen? Uw advocaat kan dan de rechter om uitstel vragen.

Woont u in het buitenland of heeft u een onbekende woon- of verblijfplaats? Dan heeft u hiervoor een gestelde termijn van minimaal 3 maanden om uw verweer in te dienen.

Zitting bij rechter bij onenigheid over scheiding

Er volgt een zitting bij de rechter als u het niet met elkaar eens bent en er op tijd verweer is gevoerd. Heeft u kinderen tussen de 12 en 18 jaar die hun mening willen geven over de zorgregeling? Dan komt er in de regel ook een zitting. De zorgregeling is onderdeel van het ouderschapsplan.

Is er geen zitting nodig? Dan neemt de rechter een beslissing op basis van het verzoek. U ontvangt dan beiden via de advocaat de beschikking van de rechter. Wie het niet eens is met deze beslissing, kan in hoger beroep gaan bij het gerechtshof.

Een scheidingsprocedure  kan enige tijd  duren als u het niet samen eens kunt worden. De rechter kan daarom ook  tijdelijke beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over wie er in het huis blijft wonen en bij wie de kinderen gaan wonen. Dit heet een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening vraagt u aan via de advocaat.

Mediation bij scheiding

U kunt een mediator inschakelen als u het niet met elkaar eens bent over een scheiding. Mediation kan u helpen om samen tot een oplossing te komen.