Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

In een echtscheidingsconvenant kunt u met uw partner afspraken vastleggen als u gaat scheiden. Bijvoorbeeld over alimentatie, de kinderen en het pensioen.

Wie stelt een echtscheidingsconvenant op?

Als u gaat scheiden heeft u altijd een advocaat nodig. Een advocaat moet namelijk het verzoekschrift voor een scheiding indienen bij de rechter. Dit kan niemand anders doen. Vaak wordt een echtscheidingsconvenant bij een verzoek tot echtscheiding gevoegd maar dit hoeft niet. De advocaat stelt vaak het echtscheidingsconvenant op omdat die al betrokken is. Maar u kunt dit ook zelf doen of door een notaris laten doen.

Uw advocaat kan in het verzoekschrift de rechter vragen het echtscheidingsconvenant onderdeel te laten uitmaken van de beschikking. Het echtscheidingsconvenant krijgt dan een executoriale titel. Dit betekent dat de afspraken in rechte afdwingbaar zijn. Bijvoorbeeld de betaling van alimentatie via een deurwaarder.

Echtscheidingsconvenant niet verplicht

U bent niet verplicht een echtscheidingsconvenant op te laten stellen. U kunt ook zelf afspraken vastleggen in een document.

Ouderschapsplan opnemen in echtscheidingsconvenant

Heeft u minderjarige kinderen? Dan moet u ook een ouderschapsplan maken. In een ouderschapsplan neemt u afspraken op over bijvoorbeeld de verzorging en opvoeding van de kinderen.