Wat staat er in een echtscheidingsconvenant?

In een echtscheidingsconvenant (ook wel echtscheidingsovereenkomst) maakt u bij uw scheiding afspraken met uw ex-partner. Bijvoorbeeld over alimentatie en de kinderen. Afspraken over de kinderen worden in een ouderschapsplan gezet.

Wie stelt een echtscheidingsconvenant op?

U, uw advocaat, mediator of een notaris maakt het convenant op met afspraken over de scheiding. Uw advocaat stuurt het document naar de rechtbank.

Rechter kan afspraken vaststellen

Uw advocaat kan de rechter vragen om het echtscheidingsconvenant vast te stellen. De afspraken erin, bijvoorbeeld over alimentatie, liggen dan vast. Als uw partner dan niet betaalt voor uw levensonderhoud, mag u een deurwaarder inschakelen.

Echtscheidingsconvenant niet verplicht

U bent niet verplicht een echtscheidingsconvenant op te laten stellen. U kunt ook zelf afspraken vastleggen in een document.

Ouderschapsplan opnemen in echtscheidingsconvenant

Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan moet u ook een ouderschapsplan maken. In een ouderschapsplan neemt u afspraken op over bijvoorbeeld de verzorging en opvoeding van de kinderen.