Welke kosten betaal ik bij de beëindiging van mijn geregistreerd partnerschap?

Bij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap met wederzijds goedvinden betaalt u de kosten van een advocaat of een notaris. Bij ontbinding van uw geregistreerd partnerschap via de rechter betaalt u naast advocaatkosten ook griffierechten. Als u kiest voor mediation dan betaalt u ook deze kosten. 

Kosten beëindiging geregistreerd partnerschap zonder rechter

Voor de beëindiging  van een geregistreerd partnerschap zonder rechter heeft u een advocaat of notaris nodig. Advocaten en notarissen bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Hierdoor kunnen de tarieven verschillen.

Kosten ontbinding geregistreerd partnerschap via rechter

Kiest u voor ontbinding van uw geregistreerd partnerschap via de rechter? Dan stuurt uw advocaat een verzoekschrift voor ontbinding van uw geregistreerd partnerschap naar de rechtbank. U betaalt dan griffierechten. Dit zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter.

Op de website rechtspraak.nl kunt u berekenen hoeveel griffierechten u betaalt.

Kosten mediator bij ontbinding geregistreerd partnerschap

Kiest u voor mediation bij de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap? Dan betalen u en uw ex-partner samen de kosten voor mediation. Iedere mediator heeft zijn eigen tarief. 

Meer informatie over de kosten van mediation vindt u op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Tegemoetkoming in kosten voor ontbinding geregistreerd partnerschap

Kunt u de kosten van een mediator of advocaat niet of slechts gedeeltelijk betalen? Dan kan het zijn dat de overheid een deel van de kosten betaalt door gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en eigen vermogen. Uw advocaat of mediator vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. 

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten? Dan kan het zijn dat de verzekeraar (een deel van) de kosten vergoed. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.