Welke kosten betaal ik bij de beëindiging van mijn geregistreerd partnerschap?

Bij de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap betaalt u de kosten van een advocaat of een notaris. Bij ontbinding van uw partnerschap via de rechter betaalt u naast advocaatkosten ook griffierechten. Als u kiest voor mediation, betaalt u ook deze kosten. Soms kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen.

Kosten beëindiging geregistreerd partnerschap zonder rechter

Voor de beëindiging  van een geregistreerd partnerschap zonder rechter heeft u een advocaat of notaris nodig. Advocaten en notarissen bepalen zelf wat ze voor hun diensten vragen. Hierdoor kunnen de tarieven verschillen.

Kosten ontbinding geregistreerd partnerschap via rechter

Op de website rechtspraak.nl kunt u berekenen hoeveel griffierechten u betaalt.

Griffierechten zijn kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter. Kiest u voor ontbinding van uw partnerschap via de rechter? Dan moet u griffierechten betalen. Uw advocaat stuurt een verzoek voor ontbinding van uw partnerschap naar de rechtbank.

Kosten mediator bij ontbinding geregistreerd partnerschap

Informatie over de kosten van mediation vindt u op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

Kiest u voor mediation bij de ontbinding van uw partnerschap? Dan betalen u en uw ex-partner samen de kosten voor mediation. Iedere mediator heeft zijn eigen tarief.

Tegemoetkoming in kosten voor ontbinding geregistreerd partnerschap

Kunt u de kosten van een mediator of advocaat niet of slechts gedeeltelijk betalen? Dan kan de overheid een deel van de kosten voor rechtsbijstand of mediation vergoeden. Of u dat krijgt en hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Uw advocaat of mediator vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten? Dan kan het zijn dat de verzekeraar (een deel van) de kosten vergoedt. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.