Heb ik recht op omgang met mijn kind na een scheiding?

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. De afspraken hierover legt u samen met uw ex-partner vast in een zorgregeling of omgangsregeling.

Ouderlijk gezag en zorgregeling of omgangsregeling

Hebben u en uw ex-partner gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan maakt u samen afspraken in een zorgregeling. Daarin staat hoe u de zorg- en opvoedtaken verdeelt.

Heeft 1 ouder geen gezag (meer)? Dan houdt deze ouder wel recht op omgang en recht op informatie over het kind. De afspraken hierover legt u samen vast in een omgangsregeling.

Er zijn geen standaardafspraken. U bepaalt zelf wanneer, hoe vaak en hoelang de niet-verzorgende ouder de kinderen ziet. De afspraken uit een zorgregeling of omgangsregeling komen in het ouderschapsplan.

Ex-partner komt afspraken niet na

Komt uw ex-partner de zorgregeling of omgangsregeling niet na? Dan kunt u proberen dit samen op te lossen of de hulp van een mediator in te schakelen.

Het uiterste middel is een kort geding voeren bij de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. De rechter kan onder andere een boete opleggen voor iedere dag dat uw ex-partner de regeling niet nakomt.

Ontzegging omgangsrecht

Er zijn situaties waarin het beter is voor een kind als het (tijdelijk) geen omgang heeft met de andere ouder. Bijvoorbeeld als de ouder het kind mishandelt of seksueel misbruikt. Heeft 1 ouder het ouderlijk gezag? Dan kan de rechter de ouder zonder gezag de omgang met de kinderen ontzeggen. De ouder met gezag kan hierom vragen. Als beide ouders gezag hebben, kan de rechter het contact tussen 1 ouder en het kind tijdelijk ontzeggen.