Heb ik recht op omgang met mijn kind na een scheiding?

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen en de plicht tot omgang met hun kind. Ook het kind houdt recht op omgang met beide ouders. Een ouder met gezag moet de band tussen het kind en de andere ouder bevorderen. 

Afspraken in ouderschapsplan zetten

Hebben u en uw ex-partner gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan maakt u samen afspraken in een zorgregeling. Daarin staat hoe u de zorg- en opvoedtaken verdeelt. Er zijn geen standaardafspraken. U bepaalt samen wanneer, hoe vaak en hoe lang het kind bij welke ouder is. Deze afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Ook zonder gezag recht op omgang

Heeft 1 ouder geen gezag (meer)? Dan houdt deze ouder wel recht op omgang en recht op informatie over het kind. Ook het kind blijft recht houden op omgang met deze ouder. U moet daar samen afspraken over maken.

Als ex-partner afspraken niet nakomt

Komt uw ex-partner de  afspraken over zorg of omgang niet na? Dan kunt u eerst proberen dit samen op te lossen. Als dat niet lukt, kan het verstandig zijn om hier hulp bij te vragen. Bijvoorbeeld van iemand uit uw omgeving, een mediator of uw gemeente.

Het uiterste middel is kort geding voeren bij de rechter. U kunt de rechter vragen om een zorg- of omgangsregeling vast te stellen. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Rechter kan omgang verbieden

Soms is het in het belang van een kind als het (tijdelijk) geen contact heeft met de andere ouder. Bijvoorbeeld als de ouder het kind mishandelt of seksueel misbruikt.

Heeft 1 ouder het ouderlijk gezag? Dan kan de rechter de ouder zonder gezag verbieden met het kind om te gaan. De ouder met gezag kan hierom vragen.

Als beide ouders gezag hebben, kan de rechter het contact tussen 1 ouder en het kind tijdelijk verbieden.