Wie hebben een onderhoudsplicht?

Echtgenoten en geregistreerde partners hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen tot ze 21 jaar zijn. Ex-partners hebben een onderhoudsplicht als 1 van de partners te weinig inkomen heeft om van te leven.

Onderhoudsplicht getrouwde en geregistreerde partners

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u volgens de wet verplicht voor elkaar te zorgen en elkaar financieel te onderhouden. U kunt in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden andere afspraken maken.

Onderhoudsplicht ex-partners

Na een scheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap vervalt de onderhoudsplicht niet. Ook daarna moeten de partners voor elkaar blijven zorgen. Heeft één van de ex-partners na beëindiging van geregistreerd partnerschap of huwelijk niet genoeg inkomsten om van te leven? Dan moet de ander partneralimentatie betalen.

Onderhoudsplicht ouders en kinderen

Ouders zijn wettelijk verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De alimentatieplicht voor uw kind geldt tot uw kind 18 jaar wordt. Daarna geldt een voortgezette onderhoudsplicht voor de kosten van levensonderhoud en studie tot uw kind 21 jaar wordt. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze hiervoor een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie.

Niet getrouwd en onderhoudsplicht biologische vader

Bent u een niet getrouwde vrouw, maar heeft de biologische vader uw kind wel erkend? Dan is hij de wettelijke vader en daardoor onderhoudsplichtig. Heeft de biologische vader uw kind niet erkend, dan kunt u zijn onderhoudsplicht laten vaststellen door de rechter. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Als mensen van mening verschillen over wie de biologische vader is, dan spreekt de rechter zich daar aan de hand van DNA-materiaal over uit.