Wie hebben een onderhoudsplicht?

Echtgenoten en geregistreerde partners hebben een onderhoudsplicht ten opzichte van elkaar. Ouders  hebben die voor hun kinderen tot ze 21 jaar zijn. Ex-partners moeten meebetalen als 1 van de partners te weinig inkomen heeft om van te leven.

Getrouwde en geregistreerde partners

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan bent u volgens de wet verplicht elkaar financieel te onderhouden. U kunt in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapsvoorwaarden andere afspraken maken.

Ex-partners

Na een scheiding of einde van een geregistreerd partnerschap moeten de partners voor elkaar blijven zorgen. Heeft een ex-partner niet genoeg inkomsten om van te leven? Dan moet de ander partneralimentatie betalen.

Ouders

Ouders zijn verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Dat staat in de wet. Ouders betalen de kosten van verzorging en opvoeding: ze hebben onderhoudsplicht. De onderhoudsplicht geldt ook als de ouders niet bij elkaar wonen. Als ouders uit elkaar gaan, moeten ze daarom een financiële regeling afspreken. Dit heet kinderalimentatie.

De plicht om de kosten van verzorging en opvoeding te betalen geldt tot het kind 18 jaar is. Vanaf 18 tot 21 jaar moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen. Het gaat om dezelfde verplichting, maar vanaf de leeftijd van 18 jaar ontvangen kinderen de alimentatie rechtstreeks van de ouder.

Stiefouders

Woont het kind van uw partner (hoofdzakelijk) bij u in huis? En bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap met de ouder van het kind? Dan bent u stiefouder en hebt u een onderhoudsplicht voor uw stiefkind.

Biologische vaders

Bent u een niet-getrouwde vrouw, maar heeft de biologische vader uw kind wel erkend? Dan is hij de wettelijke vader en onderhoudsplichtig. Heeft de biologische vader uw kind niet erkend, dan kan hij toch  onderhoudsplichtig zijn. Als de vader niet wil betalen, kunt u dit laten vaststellen door de rechter. U heeft hiervoor een advocaat nodig.  Als niet duidelijk is wie de biologische vader is, laat de rechter een DNA-test doen.