Hoeveel partneralimentatie krijg of betaal ik?

Misschien heeft u of uw ex-partner na de scheiding te weinig inkomen om van te leven. Dan betaalt de ander partneralimentatie. Als u het samen niet eens bent over de hoogte, bepaalt de rechter het bedrag.

Hoogte partneralimentatie

U maakt samen met uw ex-partner afspraken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een:

  • mediator;
  • advocaat;
  • of notaris.

Bent u het niet met elkaar eens? Dan stelt de rechter een bedrag vast.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen veranderen elk jaar mee met de loonstijgingen. Dit heet indexering van alimentatie. In november stelt de overheid een percentage vast. Daarmee veranderen de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar.

Partneralimentatie bij aangifte inkomstenbelasting

  • U ontvangt partneralimentatie van uw ex-partner
    U moet de partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aangeven als inkomen.
  • U betaalt partneralimentatie aan uw ex-partner
    U mag het bedrag dat u aan alimentatie betaalt in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken.

Meer informatie Partneralimentatie en uw belastingaangifte en toeslagen (Belastingdienst.nl).

Minder partneralimentatie aftrekbaar (voor inkomens vanaf € 68.507)

Heeft u een inkomen van € 68.507 of hoger? Sinds 2020 kunt u minder partneralimentatie aftrekken van de belasting. Vanaf 2023 kunt u nog 37,05% betaalde partneralimentatie aftrekken. Dit staat in het informatieblad alimentatie (hoofdstuk 3).

Afbouw aftrektarief betaalde partneralimentatie
Jaar Aftrektarief
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%

Hou er rekening mee dat u minder van belasting terugkrijgt

Als u gaat scheiden, houd dan rekening met de verlaging van het aftrektarief tot en met 2023. Betaalt u al partneralimentatie? Dan krijgt u daarover de komende jaren minder geld terug van de belasting dan eerst. Dan kan het zinvol zijn om de rechter te vragen of het bedrag mag veranderen. Informeer daarnaar bij uw advocaat of mediator.