Wat is partneralimentatie?

Heeft u of uw ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomsten om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit heet partneralimentatie.

Hoogte partneralimentatie

U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kan de rechter een bedrag vaststellen.

Duur partneralimentatie

Is uw scheiding op of na 1 juli 1994 gesloten? Dan gelden de volgende wettelijke termijnen:

  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
  • maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde dan 5 jaar;
  • net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch.

De termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter.

Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de termijn die u met uw ex-partner heeft afgesproken of de periode die de rechter heeft vastgesteld.

Stoppen partneralimentatie bij wijziging situatie ex-partner

Uw partneralimentatie stopt ook als uw ex-partner:

  • zelf weer genoeg inkomsten heeft om van te leven;
  • met een ander trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen;
  • overlijdt.

Alimentatie wijzigen of stoppen via de rechter

Een wijziging of beëindiging van alimentatie via de rechter begint altijd met een verzoekschrift. Hierbij heeft u een advocaat nodig.

Betalingsachterstand partneralimentatie

Als uw ex-partner de partneralimentatie niet betaalt, kunt u via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) de alimentatie laten innen.

Jaarlijkse verhoging (indexering)

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

Partneralimentatie en belastingaangifte

Ontvangt u partneralimentatie van uw ex-partner? Dan moet u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aangeven als inkomen.

Betaalt u partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag u die partneralimentatie in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Het maakt niet uit of u de alimentatie in overleg met uw ex-partner heeft geregeld of dat de rechter het bedrag heeft vastgesteld.

Afhankelijk van uw belastbaar inkomen geldt voor de aangifte 2018 een aftrektarief van maximaal 51,95%. Voor 2019 is het maximale aftrektarief 51,75%.

Verlaging aftrektarief betaalde partneralimentatie

Voor huishoudens met een inkomen boven € 68.507 verlaagt het kabinet vanaf 2020 stap voor stap het aftrektarief voor onder meer betaalde partneralimentatie. Vanaf 2023 kunt u betaalde partneralimentatie nog maximaal tegen een tarief van 37,05% aftrekken. Dit staat in het Belastingplan 2019.

Afbouw maximaal aftrektarief betaalde partneralimentatie
Jaar Maximaal aftrektarief
2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%


De verlaging van het aftrektarief kan gevolgen hebben voor de hoogte van de partneralimentatie. Bij de vaststelling daarvan wordt namelijk rekening gehouden met het fiscale voordeel van de aftrekpost voor partneralimentatie. Omdat het fiscale voordeel lager wordt, stijgen de maandelijkse lasten voor de partner die alimentatie betaalt.

Als u dit jaar gaat scheiden, is het verstandig rekening te houden met de verlaging van het aftrektarief in de komende jaren. Betaalt u al partneralimentatie? Dan kan het zinvol zijn om een verzoek tot herziening van partneralimentatie in te dienen. Informeer daar naar bij uw advocaat of mediator.