Hoeveel kinderalimentatie krijg of betaal ik?

U gaat scheiden en heeft kinderen. Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Dit heet kinderalimentatie.

Hoogte alimentatie in overleg

U maakt samen een afspraak over de hoogte van de kinderalimentatie. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, beoordeelt de rechter het bedrag. Dat doet de rechter ook als u als ongehuwd bent en uit elkaar gaat.

Als u het met elkaar niet eens wordt over de kinderalimentatie, stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In bijzondere gevallen is er ook daarna nog een onderhoudsplicht. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Vanaf 18 jaar: kind krijgt bijdrage zelf

Vanaf de 18e verjaardag van uw kind betaalt u de kinderalimentatie aan uw kind zelf. En niet langer aan uw ex-partner. Heeft uw kind een baan? Dan heeft het kind misschien een kleinere bijdrage nodig. U kunt dan samen afspraken maken over hoeveel u meebetaalt voor levensonderhoud en studie.

Betalingsachterstand kinderalimentatie

Betaalt een ouder de kinderalimentatie niet? Dan kan de verzorgende ouder hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). De taak van LBIO is ervoor te zorgen dat uw partner weer kinderalimentatie gaat betalen.

Bekijk de video over de werkwijze van LBIO (Lbio.nl).

Jaarlijkse wijziging alimentatie

Elk jaar veranderen de alimentatiebedragen mee met de loonstijgingen. Dit heet indexering van alimentatie. In november stelt de overheid een percentage vast. Daarmee veranderen de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar.

Kinderalimentatie en belastingaangifte

  • U ontvangt kinderalimentatie
    U hoeft u deze niet op te geven bij uw inkomstenbelasting.
  • U betaalt u kinderalimentatie
    U kunt deze niet aftrekken van uw belastingaangifte.