Hoeveel kinderalimentatie krijg ik of moet ik betalen?

Gaat u scheiden en heeft u kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling afspreken voor de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Dit heet kinderalimentatie.

Hoogte alimentatie in overleg

U maakt samen een afspraak maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, beoordeelt de rechter het bedrag. Dat geldt ook als u ongehuwd bent, uit elkaar gaat en het niet eens wordt over de kinderalimentatie. Als het niet lukt om samen afspraken te maken, stelt de rechter het bedrag vast. De gemaakte afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot het kind 21 jaar is. In uitzonderlijke gevallen kan er ook daarna nog een onderhoudsplicht bestaan. Bijvoorbeeld als het kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Vanaf 18 jaar: kind krijgt bijdrage zelf

Vanaf de 18e verjaardag van uw kind moet u de kinderalimentatie aan uw kind zelf betalen. En niet langer aan uw ex-partner. Heeft uw kind een baan? Dan heeft het kind misschien een kleinere bijdrage nodig. U kunt dan samen afspraken maken over hoeveel u meebetaalt voor levensonderhoud en studie.

Betalingsachterstand kinderalimentatie

Betaalt een ouder de kinderalimentatie niet? Dan kan de verzorgende ouder hulp vragen aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Jaarlijkse wijziging alimentatie

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast volgens de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid een percentage vast. Daarmee veranderen de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar.

Kinderalimentatie en belastingaangifte

Wanneer u kinderalimentatie ontvangt, hoeft u deze niet op te geven bij uw inkomstenbelasting. Betaalt u kinderalimentatie, dan kunt u deze niet aftrekken van uw belastingaangifte.