Welke rechten en plichten gelden er bij ouderlijk gezag?

 Een ouder die gezag over een kind heeft, moet het kind verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag de ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind. Zoals een handtekening zetten voor de aanvraag van een paspoort.

Het kind opvoeden en verzorgen

Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. In de wet staat dat u moet zorgen voor het lichamelijke en geestelijke welzijn van uw kind. En dat u het moet helpen om zijn of haar persoonlijkheid te ontwikkelen. U mag het kind niet mishandelen. En u moet de band van het kind met de andere ouder bevorderen.

Betalen voor opvoeding en verzorging

Ouders met gezag moeten betalen voor de verzorging en opvoeding van kinderen. Deze onderhoudsplicht voor hun kinderen stopt zodra de kinderen 21 jaar zijn. Ook als ouders scheiden of als hun geregistreerd partnerschap stopt, moeten zij allebei blijven betalen

Officiële handelingen namens kind

Minderjarige kinderen mogen vaak niet zelfstandig officiële handelingen verrichten. Ze mogen bijvoorbeeld geen handtekening zetten of een rechtszaak voeren. Als u gezag heeft over een kind, mag u officiële handelingen verrichten namens het kind. Bijvoorbeeld:

  • uw kind inschrijven op een school;
  • een paspoort aanvragen voor uw kind;
  • toestemming geven voor een medische behandeling.

Aansprakelijk voor schade

Is het kind jonger dan 14 jaar? Dan bent u  volgens de wet aansprakelijk voor wat het kind doet. U moet dan bijvoorbeeld de kosten betalen als uw kind schade aanricht. Is een kind tussen de 14 en 16 jaar? Dan hangt het van de situatie af of u aansprakelijk bent. Vanaf 16 jaar is een kind zelf aansprakelijk.

Vermogen kind beheren

Als u het ouderlijk gezag heeft, dan moet u het vermogen van een kind beheren. Doet u dit niet op een goede manier, dan bent u aansprakelijk voor schade die hierdoor kan ontstaan. Bijvoorbeeld als het kind geld heeft geërfd en een ouder dit geld voor zichzelf gebruikt.