Besluit op Woo-verzoek inzake kansenongelijkheid

Besluit op een verzoek van 5 september 2023 om informatie over waar kansenongelijkheid het meeste voorkomt en de mogelijke gevolgen van kansenongelijkheid. En de besluiten die door het ministerie van OCW zijn genomen over kansenongelijkheid in de afgelopen jaren. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek inzake kansenongelijkheid