Wat is de cito-toets op de basisschool?

De Cito-toets was een toets die tot 2015 werd afgenomen als afsluiting van groep 8. Later werd die toets de eindtoets genoemd. Nu maken leerlingen op de basisschool de doorstroomtoets. Ook maken leerlingen op de basisschool vanaf groep 3 toetsen uit het leerlingvolgsysteem (LVS). Verschillende organisaties bieden de toetsen aan.

Toetsen op de basisschool

In groep 3 tot en met groep 8 van de basisschool maken leerlingen toetsen om te kijken hoever ze zijn met hun ontwikkeling. Deze toetsen zijn onderdeel van het LVS. Scholen krijgen zo inzicht in de taal- en rekenontwikkeling van kinderen. Scholen mogen de LVS-toetsen zelf inplannen.

In groep 8 maken leerlingen de doorstroomtoets. Deze toets is onderdeel van het schooladvies voor de middelbare school. De doorstroomtoets vindt in 2024 plaats tussen 29 januari en 18 februari.

Aanbieders van toetsen

Verschillende bedrijven bieden de LVS- en doorstroomtoetsen aan. Het bedrijf Cito BV is een van de aanbieders.

Soms noemen mensen deze twee soorten toetsen op de basisscholen nog Cito-toetsen. Maar dit klopt dus niet meer. Leerlingen maken LVS-toetsen en een doorstroomtoets.