Waarom maakt mijn kind de doorstroomtoets?

Vanaf schooljaar 2023-2024 heet de eindtoets in groep 8 de doorstroomtoets. De doorstroomtoets is een hulpmiddel bij het schooladvies. Het is een laatste check op het voorlopig schooladvies: kan uw kind een ander schooltype aan? Uw kind maakt de doorstroomtoets eind januari of begin februari.

Doorstroomtoets is de nieuwe naam voor de eindtoets

Vanaf schooljaar 2023-2024 heeft de eindtoets in groep 8 een nieuwe naam. De toets heet nu de ‘doorstroomtoets’. De nieuwe naam geeft aan dat de toets maar één onderdeel is in de doorstroom van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Uw kind ontwikkelt zich ná de doorstroomtoets nog verder. En ook in het vervolgonderwijs kan uw kind nog wisselen van schooltype. En zo de best passende plek vinden.

Betrouwbaar hulpmiddel bij schooladvies

De doorstroomtoets is een hulpmiddel bij het schooladvies. De toets meet op een betrouwbare manier de vaardigheid van taal en rekenen. De school gebruikt de uitkomst van de toets om zo het best passende schooladvies aan uw kind te geven.

De doorstroomtoets is laatste check voor schooladvies

De school heeft de ontwikkeling van uw kind gevolgd. En op basis hiervan het voorlopig schooladvies gegeven. Met de doorstroomtoets kijkt de school of er bij het voorlopig schooladvies nog iets niet is opgemerkt. Kan een leerling misschien een ander schooltype aan?

Alle kinderen krijgen de kans om te laten zien wat ze kunnen. Zo wil de overheid voorkomen dat (onbedoelde) verwachtingen en vooroordelen invloed hebben op het schooladvies.

Inspectie van het Onderwijs gebruikt resultaten voor toezicht

De Inspectie van het Onderwijs gebruikt de resultaten van scholen op de doorstroomtoets in haar toezicht. Zo houden we bij welke scholen mogelijk ondersteuning kunnen gebruiken. De inspectie kijkt daarnaast ook naar andere zaken.