Is er een aangepaste eindtoets voor kinderen met een beperking?

Voor leerlingen met een beperking is er een aanpaste versie van de eindtoetsen. Alle leerlingen moeten in groep 8 van de basisschool een eindtoets maken. De school mag voor sommige leerlingen een uitzondering maken. 

Aangepaste versies eindtoets

Van alle toegestane eindtoetsen moeten er passende, aangepaste versies zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Bijvoorbeeld een versie met grote letters voor slechtziende leerlingen. Of een versie met aanpassingen voor dyslectische leerlingen. Welke aangepaste versies worden aangeboden, kan per eindtoets verschillen.

School beslist over aangepaste versie eindtoets

De (directeur van de) school beslist of uw kind een aangepaste versie van de eindtoets krijgt.

Speciale ondersteuning bij eindtoets kan per school verschillen

De school moet vooraf uitzoeken wat uw kind nodig heeft aan speciale ondersteuning. Hoe de school de eindtoets precies bij uw kind afneemt, kan per school verschillen. Ook de vorm van de toets kan anders zijn.

Geen eindtoets voor leerlingen die zeer moeilijk leren of meervoudig gehandicapt zijn

Voor kinderen die zeer moeilijk leren of meervoudig gehandicapt zijn, mag het schoolbestuur een uitzondering maken. Zij hoeven geen eindtoets te maken.