Beslisnota bij Kamerbrief over Tijdelijk Noodfonds Energie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Tijdelijk Noodfonds Energie (PDF | 2 pagina's | 709 kB)