Waar kan ik terecht met een klacht over een incassobureau?

Als u een klacht heeft over het incassobureau, neem dan eerst contact op met dit incassobureau. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met de incassokosten die u moet betalen. 

Niet eens met de incassokosten

Bent u het niet eens met de incassokosten die u volgens de aanmaning moet betalen? Stuur dan een brief via e-mail en eventueel ook per post naar het incassobureau. In deze brief legt u uit waarom u niet betaalt. Het incassobureau bespreekt dit met de schuldeiser.

Wilt u weten hoe u het incassobureau aan moet schrijven? Kijk dan bij:

Probeer er samen uit te komen. Lukt dat niet? Dan kunt u ervoor kiezen om alleen het openstaande bedrag en de maximaal toegestane incassokosten te betalen. U berekent de maximaal toegestane incassokosten met de Incassocalculator van Schuldinfo.nl. Laat schriftelijk aan de schuldeiser en het incassobureau weten dat u dit doet.

Andere klacht over incassobureau

Heeft u een andere klacht over een incassobureau? Bijvoorbeeld als u vindt dat het incassobureau u onfatsoenlijk behandelt. Dien uw klacht dan schriftelijk in bij het incassobureau en bij de schuldeiser. Het incassobureau werkt namelijk in opdracht van de schuldeiser.

Fraude schuldeiser of incassobureau

Vertrouwt u de werkwijze van de schuldeiser of het incassobureau niet? Neem dan contact op met de Fraudehelpdesk.