Wanneer krijg ik te maken met een gerechtsdeurwaarder?

U kunt te maken krijgen met een gerechtsdeurwaarder als u weigert uw schulden te betalen. Ondanks meerdere aanmaningen van de schuldeiser of een incassobureau. Een gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen op uw goederen. Een schuldeiser of een incassobureau kan dat niet.

Gerechtsdeurwaarder kan beslag leggen

Betaalt u de aanmaningen van het incassobureau niet (volledig)? Dan kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld om beslag te leggen op uw goederen. Goederen kunnen spullen zijn, maar bijvoorbeeld ook uw loon, uitkering of het tegoed op uw bankrekening. Op sommige goederen mag een gerechtsdeurwaarder geen beslag leggen. Dit zijn bijvoorbeeld uw bed, eten en drinken, en de kleren die u draagt.

Vonnis nodig voor beslaglegging op uw goederen

Een gerechtsdeurwaarder kan alleen beslag leggen op uw goederen als hij een dwangbevel of een vonnis van de rechter heeft. U krijgt via de gerechtsdeurwaarder een oproep om voor de kantonrechter te verschijnen. Dit heet een dagvaarding.

Digitaal beslagregister (DBR)

Deurwaarders moeten hun beslagen aanmelden bij het Digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders (DBR). Het register geeft inzicht in de situatie van mensen met schulden.

Hulp als u te maken krijgt met een gerechtsdeurwaarder

Krijgt u te maken met een gerechtsdeurwaarder? Dan kunt u voor hulp en advies contact opnemen met een rechtsbijstandverlener. Bijvoorbeeld via het Juridisch Loket.

Klacht over een gerechtsdeurwaarder

Heeft u een klacht over een gerechtsdeurwaarder? Neem dan contact op met het kantoor van de gerechtsdeurwaarder. Het kantoor moet uw klacht behandelen en u over de afhandeling ervan berichten. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Dit kost €50. U kunt ook direct bij de Kamer een klacht indien.