Wat doet de gemeente om mij te helpen bij schulden?

Gemeenten krijgen geld van de Rijksoverheid om inwoners gratis te helpen bij het oplossen van hun schulden. Gemeenten bepalen zelf hoe zij hulp bieden, bijvoorbeeld met schuldsanering of budgetadvies.

Hulp van gemeente bij schulden

De gemeente helpt mensen met schulden niet alleen met financiële problemen. Ook helpt zij bij problemen die daarmee te maken hebben. Bijvoorbeeld problemen om werk te vinden of problemen binnen het gezin. Gemeenten besteden de hulp aan mensen met schulden soms uit, bijvoorbeeld aan een kredietbank of stadsbank. De gemeente blijft dan wel zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hulpverlening. 
Er zijn verschillende soorten hulp:

Minnelijk traject

Bij een minnelijk traject maakt de gemeente afspraken met de schuldeisers over de aflossing van de schulden. Dit heet schuldbemiddeling. De gemeente geeft soms ook een lening (saneringskrediet) waarmee iemand met schulden alle schulden aflost. Er is dan nog maar 1 schuld, namelijk bij de gemeente. Dit heet schuldsanering.

Wettelijk traject (wsnp)

Lukt een minnelijk traject niet, bijvoorbeeld omdat 1 of meerdere schuldeisers niet willen meewerken? Dan kan een wettelijk traject worden ingezet. Een rechter beslist dan hoe de schulden worden aangepakt. U moet hiervoor een verzoek doen bij de rechtbank. De gemeente kan u hierbij helpen.

Vrij te laten bedrag (Vtlb) 

Als u in de schuldsanering zit of een minnelijk schuldhulpverleningstraject volgt via de gemeente heeft u een zogenoemd Vrij te laten bedrag (Vtlb). Dit is een bedrag dat u overhoudt om van te leven. Vanaf 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw Vrij te laten bedrag. Geef veranderingen, bijvoorbeeld een hoger inkomen of een verandering in uw woonsituatie, altijd door. Als u in de schuldsanering zit, dan geeft u veranderingen door aan uw bewindvoerder. Als u een minnelijk traject volgt, dan geeft u veranderingen door aan uw schuldhulpverlener.

Budgetbeheer

Budgetbeheer betekent dat de gemeente of een schuldhulpverlener uw inkomen beheert en zorgt voor de betalingen. Zo ontstaan er geen nieuwe schulden of betalingsachterstanden. Als uw gemeente u het budgetbeheer verplicht oplegt, moet u daaraan meewerken.

Budgetadvies

Budgetadvies betekent dat de gemeente of schuldhulpverlener advies geeft over het op orde houden van inkomsten en uitgaven.

Cursussen en trainingen over omgaan met en voorkomen van schulden

De gemeente geeft vaak gratis cursussen en trainingen over schulden en hoe u ze  voorkomt. Soms verplicht de gemeente iemand een cursus te volgen als onderdeel van de schuldhulpverlening.

Maatschappelijk werk

U kunt bij maatschappelijk werk terecht als u niet in aanmerking komt voor een minnelijk of een wettelijk traject.

Kijk voor de adressen en contactgegevens van alle gemeenten op Overheid.nl. Meer informatie over de aanpak van schulden vindt u op de pagina Hoe kom ik van mijn schulden af?

Hulp bij het vinden van werk

Bent u tijdens de coronacrisis uw baan kwijtgeraakt of dreigt u deze te verliezen? En lukt het niet om zelf weer werk te vinden? Dan kunt u terecht bij een regionaal mobiliteitsteam (RMT). Een regionaal mobiliteitsteam biedt u gratis hulp om weer aan het werk te komen. Bijvoorbeeld via:

  • extra begeleiding;
  • loopbaanadvies;
  • scholing;
  • praktijkleren;
  • schuldhulpverlening.

Afhankelijk van uw situatie kijkt het team wat u nodig hebt om weer werk te vinden. Meer informatie over deze hulp vindt u op regionale mobiliteitsteams.nl.

Adempauze bij schulden

Gemeenten kunnen via de rechter schuldeisers dwingen om maximaal 6 maanden te stoppen met de opeising van schulden. Zo krijgen mensen met schulden tijd om een oplossing voor hun problemen te vinden. Tijdens deze adempauze ('moratorium') moeten zij wel geld opzij zetten om hun schulden af te lossen.