Bestrijding kinderporno

De bestrijding van kinderporno richt zich vooral op de opsporing van slachtoffers, producenten en verspreiders van strafbaar beeldmateriaal. De politie bestrijdt kinderporno door de inzet van speciale teams.

Bestrijding kinderporno 2019-2022

Kinderporno is een van de landelijke aandachtspunten, vastgesteld in de veiligheidsagenda 2019-2022. De bestaande focus op slachtoffers, producenten en verspreiders wordt verder uitgebreid. Het maatschappelijk effect bij de bestrijding van kinderporno komt steeds meer centraal te staan. Bij elk signaal van actueel misbruik worden slachtoffers zo snel mogelijk uit de misbruiksituatie gehaald.

Opsporen kinderporno ingewikkeld

Criminelen bieden online kinderpornografisch materiaal aan. Zij gebruiken hierbij steeds vaker afschermingstechnieken. Ze zetten bijvoorbeeld foto’s in delen op verschillende servers. Zo zijn de foto’s alleen te vinden door een kleine groep geïnteresseerden.
Verzamelaars van kinderporno maken meestal deel uit van besloten groepen. Binnen deze groepen gebruiken zij versleutelde (encrypted) bestanden of e-mail. Dit maakt het opsporen van deze daders ingewikkeld.

Landelijke aanpak bestrijden kinderporno

Sinds 2012 vindt landelijke sturing plaats door politie en het OM samen. Verdeeld over 11 specialistische teams werken ongeveer 150 rechercheurs aan het bestrijden en voorkomen van kinderporno en kindersekstoerisme.

De politie richt zich vooral op:

  • slachtoffers identificeren en bevrijden;
  • makers en verspreiders opsporen;
  • digitale opsporingsmethoden vernieuwen.

Landelijke database helpt opsporing slachtoffers

Met speciale software kan de politie beeldmateriaal scannen. Bijvoorbeeld als de politie beeldmateriaal in beslag neemt bij een verdachte. De scan laat zien of de politie het beeldmateriaal al kent, of dat het nieuw is. Dit maakt het opsporen van daders en slachtoffers sneller.

Zit het beeldmateriaal nog niet in de database? Dan onderzoekt de politie wanneer en waar het is gemaakt. Als de foto’s nog erg nieuw zijn, kan het kind nog in de misbruiksituatie zitten. De politie zet alles op alles op het slachtoffer uit de benarde situatie te halen. En om de dader op te sporen.

Jeugdzorg extra alert op kinderporno

De overheid maakt afspraken met Jeugdzorg en Veilig Thuis. Werkt een hulpverlener met kinderen? Dan moet die meer letten op signalen van seksueel misbruik. Ook is het belangrijk dat de hulpverlener let op signalen van beeldmateriaal op internet. Komt een slachtoffer van seksueel misbruik bijvoorbeeld voor een intakegesprek? Dan kan de hulpverlener vragen of er ook foto’s of video’s zijn gemaakt.

Hulplijn Stop it Now!

De hulplijn Stop it Now biedt een luisterend oor en geeft advies. De hulplijn is er speciaal voor:

  • mensen die zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen;
  • mensen die kinderporno downloaden;
  • familieleden van mensen met pedofiele gevoelens.

De hulplijn helpt bij het voorkomen van kindermisbruik.