Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat 'Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen’

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat 'Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen’