Antwoorden op Kamervragen over het bericht Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat 'Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen’

Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat 'Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen’. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over het bericht Bewoners De Olmenhof over vertrek uit flat 'Ik kan bij Leger des Heils gaan aanbellen’