Hoe kan ik als slachtoffer bescherming krijgen?

Praat met de politie of de officier van justitie als u bang bent voor uw veiligheid. Samen met u bekijken ze wat ze kunnen doen om u te beschermen. En wat u zelf kunt doen.

Bescherming bij uw aangifte bij de politie

U kunt de politie vragen of u aangifte mag doen zonder dat:

  • Uw adres in de aangifte staat

    U kunt dan kiezen voor een ander adres in de aangifte. Bijvoorbeeld van uw advocaat. Dit heet een domicilieadres. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) sturen post naar dit adres. Dus niet naar uw eigen adres.
  • Uw naam in de aangifte staat

    In bijzondere gevallen schrijft de politie een nummer op in plaats van uw naam. Willen anderen iets over uw aangifte of het onderzoek lezen? Dan krijgen ze alleen het nummer te zien. Uw gegevens komen dan ook niet in het strafdossier.

Bescherming door de officier van justitie

Wil de rechter-commissaris u horen als getuige? Dan kunt u aan de officier van justitie vragen of u dit anoniem mag doen. Kent de verdachte u of heeft hij uw gegevens? En wilt u niet dat hij contact met u opneemt? Of dat hij bij u in de buurt komt? Dan kunt u de officier van justitie vragen of hij dit wil verbieden.

Krijgt u al bescherming door een contact-, locatie- of benaderverbod? En wilt u dit ook in een ander land van de Europese Unie (EU)? Dan kan de officier van justitie dit voor u vragen aan het betreffende EU-land. Het andere EU-land kan naar eigen recht de bescherming overnemen.

Bescherming in de rechtbank

In de rechtbank kunt u ook bescherming krijgen. U kunt de officier van justitie vragen:

  • Om de rechter te vragen de behandeling in de rechtbank niet in het openbaar te houden. Dit betekent dat er geen publiek bij de behandeling van uw zaak aanwezig mag zijn.
  • Of u in de rechtszaal op een speciale plek voor slachtoffers mag zitten.
  • Of u in een aparte kamer mag wachten totdat de zitting begint.