Beslisnota bij Kamerbrief over Geannoteerde Agenda Sportraad 24 november 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Geannoteerde Agenda Sportraad 24 november 2023