Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen over geannoteerde agenda OJCS Raad november 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden schriftelijke vragen over geannoteerde agenda OJCS Raad november 2023