Beslisnota bij Kamerbrief over advies ‘De opstelling aan de top’

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over advies ‘De opstelling aan de top’