Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over bericht dat honderden sportclubs niet meer kunnen verduurzamen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over bericht dat honderden sportclubs niet meer kunnen verduurzamen