Uitstelbrief op Kamervragen over het niet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) meldt dat de antwoorden op vragen over het niet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden later komen dan gebruikelijk. De Tweede Kamerleden Van den Brink, Krul en Inge van Dijk (allen CDA) hebben de vragen gesteld.

Uitstelbrief op Kamervragen over het niet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden