Gezamenlijk persbericht intentieverklaring TenneT

Duitsland en Nederland tekenden op 19 mei 2020 een gezamenlijke intentieverklaring over verdere samenwerking op energiegebied met betrekking tot de netwerken voor en het vervoer van elektriciteit.

Dit gebeurde naar aanleiding van de eerdere intentieverklaring van 2 oktober 2019 over het belang van verdere regionale samenwerking tussen de twee landen op het gebied van energie.

U vindt dit gezamenlijke persbericht op government.nl. Het bericht is Engelstalig.