Beslisnota bij Kamerbrief over uitspraak Gerecht EU over besluit Europese Commissie steunpakket KLM

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over uitspraak Gerecht EU over besluit Europese Commissie steunpakket KLM