Beslisnota bij Kamerbrief over verbetering herbeoordeling levenslange gevangenisstaf en positie slachtoffers en nabestaanden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verbetering herbeoordeling levenslange gevangenisstaf en positie slachtoffers en nabestaanden