Informatieblad over de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking

Dit informatieblad beschrijft de hoofdlijnen van de Wet langdurig toezicht, gedragsbeïnvloeding en vrijheidsbeperking.