Factsheets high impact crime-conferentie

Om te voorkomen dat kwetsbare groepen, zoals jongeren, met politie en justitie in aanraking komen, heeft justitie een aantal factsheet opgesteld. Deze zijn bedoeld voor professionals in gemeenten die zich, vanuit veiligheid, onderwijs of sociaal domein, bezighouden met kwetsbare kinderen en jongeren. Deze factsheets bieden informatie over interventies en aanpakken voor verschillende leeftijden.