Afschrift brief Onderzoeksrapport Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen

Afschrift van de brief van minister Dekker met bijlage aan de Tweede Kamer over het onderzoeksrapport 'Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen. Een verkennend onderzoek'.