Adolescentenstrafrecht

Dit is Angelo. Hij is 21 jaar.
Hij heeft net drie maanden jeugddetentie uitgezeten.
Angelo is veroordeeld voor een straatroof.
Aansluitend op de detentie volgt Angelo een behandeling voor z'n problemen.
Verplicht. Doet hij er niet aan mee, dan moet hij ook z'n voorwaardelijke jeugddetentie uitzitten van nog 's drie maanden.
Angelo zat in een justitiële jeugdinrichting.
Nu hij weer vrij is, moet hij contact houden met de jeugdreclassering.
Jeugdinrichting? Jeugdreclassering?
Hoe kan dat? Angelo is toch allang meerderjarig?
Dat kan dankzij het adolescentenstrafrecht.
Deze wetswijziging is vanaf 1 april 2014 van kracht. Het werkt zo.
Voordat jongvolwassenen voor de rechter komen doet de reclassering onderzoek naar hun situatie.
In het geval van Angelo bracht, via het NIFP, ook een psycholoog een rapport uit.
Ze kwamen tot de conclusie dat hij, onder meer door problemen in het gezin een behoorlijke ontwikkelingsachterstand heeft opgelopen.
Angelo gedraagt zich meer als een puber dan als een volwassene.
Z'n vrienden laten hem de kastanjes uit het vuur halen.
Hij is makkelijk te beïnvloeden. Gelukkig ook de goede kant op.
Daarom heeft de officier van justitie besloten om bij Angelo de toepassing van het jeugdstrafrecht te vorderen.
De rechter heeft hem veroordeeld tot jeugddetentie en aansluitend tot een verplicht behandeltraject met toezicht en begeleiding door de jeugdreclassering.
Door het adolescentenstrafrecht kunnen de problemen van Angelo aangepakt worden op een manier die aansluit bij z'n ontwikkeling.
Zo is er meer kans dat hij uitgroeit tot een stabiele volwassene.
Dat is goed voor Angelo én goed voor de samenleving.
Die wordt een stuk veiliger als het met jongens als Angelo de goede kant op gaat.
Hoe wordt het adolescentenstrafrecht een succes?
Door de inzet en samenwerking van alle betrokken professionals.
De reclassering en het NIFP, die de officier van justitie en de rechter adviseren de Raad voor de Kinderbescherming die Angelo's voorgeschiedenis als minderjarige kent de officier van justitie en de rechter tijdens de vervolging en de veroordeling de begeleiders in de jeugdinrichting, de hulpverleners in het behandeltraject de toezichthouders bij de jeugdreclassering of de reclassering en de gemeente die de nazorg regelt.
Zal Angelo het redden? Dat moet nog blijken.
Z'n kansen zijn in ieder geval gestegen.
Adolescentenstrafrecht, een aanpak met perspectief.