Hoe komt het buitenland aan mijn gegevens voor de afhandeling van een verkeersboete?

Voertuigautoriteiten binnen de Europese Unie (EU) stellen hun kentekenregisters open voor afhandeling van verkeersboetes. De voertuigautoriteit in Nederland is de RDW. Landen buiten de EU kunnen per geval gegevens opvragen.

Verkeersovertredingen en uitwisseling gegevens EU-landen

Een EU-land mag een kentekenregister alleen gebruiken voor 8 soorten verkeersovertredingen:

  • te hard rijden;
  • niet dragen van een veiligheidsgordel;
  • niet stoppen voor een rood licht;
  • rijden onder invloed van alcohol;
  • rijden onder invloed van drugs;
  • niet dragen van een veiligheidshelm;
  • rijden op een verboden rijstrook;
  • tijdens rijden illegaal gebruik van een mobiele telefoon of ander communicatieapparaat.

Dit staat in de Europese Cross Border Enforcement-richtlijn (CBE-richtlijn).

Uitwisseling gegevens andere verkeersovertredingen

Nederland heeft daarnaast afspraken met België en Duitsland om gegevens uit te wisselen voor andere verkeersovertredingen.

Voertuigautoriteiten uit de overige EU-landen kunnen per geval de gegevens opvragen bij de RDW voor andere verkeersovertredingen.

Gegevensuitwisseling landen buiten EU

Nederland heeft een verdrag met Zwitserland voor de uitwisseling van gegevens uit het kentekenregister.

Andere landen buiten de EU kunnen per geval de gegevens opvragen bij RDW. Dit gebeurt volgens de (privacy)regels die gelden. Deze regels staan in het Kentekenreglement.

Voordelen uitwisselen gegevens overtreding

De Europese afspraken moeten de verkeersveiligheid verbeteren. Veel EU-landen kunnen de verkeersveiligheid onvoldoende handhaven bij buitenlanders. De afspraken voor gegevensuitwisseling helpen daarbij.