Hoe komt het buitenland aan mijn gegevens voor de afhandeling van een verkeersboete?

Landen van de Europese Unie (EU) stellen hun nationale kentekenregister open voor de afhandeling van verkeersboetes. Hierdoor kunnen de voertuigautoriteiten de naam en het adres opvragen die bij een buitenlands kenteken horen.

Verkeersovertredingen en uitwisseling gegevens EU-landen

Een EU-land mag een kentekenregister alleen raadplegen voor 8 soorten verkeersovertredingen. Dit staat in de Europese Cross Border Enforcement-richtlijn (CBE-richtlijn). Het gaat om de volgende overtredingen:

  • rijden met een te hoge snelheid;
  • het niet dragen van een veiligheidsgordel;
  • niet stoppen voor een rood licht;
  • rijden onder invloed van alcohol;
  • rijden onder invloed van drugs;
  • het niet dragen van een veiligheidshelm;
  • het rijden op een verboden rijstrook;
  • illegaal gebruik van een mobiele telefoon of ander communicatieapparaat tijdens het rijden.

Nederland heeft daarnaast afspraken met Belgiƫ en Duitsland om voor andere verkeersovertredingen de gegevens uit te wisselen. Nationale voertuigautoriteiten uit de overige EU-landen kunnen per geval de gegevens opvragen bij de RDW voor andere verkeersovertredingen.

Gegevensuitwisseling landen buiten EU

Nederland heeft een verdrag met Zwitserland voor de uitwisseling van gegevens uit het kentekenregister voor de afhandeling van verkeersovertredingen.

Andere landen buiten de EU kunnen per geval de gegevens opvragen bij RDW. De RDW kan deze gegevens verstrekken op grond van het Kentekenreglement. Deze landen moeten een passend beschermingsniveau waarborgen. Dit betekent dat het land volgens de (privacy)regels met de gegevens omgaat.

Privacy en uitwisselen gegevens overtreding

De Europese CBE-richtlijn bepaalt dat landen uit de EU gegevens uit het kentekenregister van andere EU-landen mogen opvragen. Deze gegevens mag een land gebruiken voor de afhandeling van verkeersovertredingen. Alleen landen die hun kentekenregister hebben opengesteld, kunnen het Nederlandse kentekenregister raadplegen.

Voordelen uitwisselen gegevens overtreding

De Europese afspraken zijn gemaakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Veel EU-landen kunnen de verkeersveiligheid onvoldoende handhaven bij buitenlanders. Is een verkeersovertreding met een camera geregistreerd? Dan moeten de naam en het adres die bij een buitenlands kenteken horen in dat land worden opgevraagd.