Kan ik bezwaar maken tegen een dagvaarding of strafbeschikking?

Tegen een dagvaarding kunt u bezwaar maken. Tegen een strafbeschikking kunt u verzet instellen.

Wanneer dagvaarding of strafbeschikking

Als u verdacht wordt van een strafbaar feit, vervolgt het Openbaar Ministerie (OM) u daar mogelijk voor en kan u:

Bezwaar maken tegen dagvaarding

In het bezwaarschrift tegen de dagvaarding legt u uit waarom u bezwaar maakt. Zo nodig stelt de rechtbank de terechtzitting voor bepaalde of onbepaalde tijd uit. Dit gebeurt als op het tijdstip van uw dagvaarding nog geen onherroepelijk besluit is op uw bezwaarschrift.

U moet uw bezwaarschrift bij de rechtbank indienen. U doet dit binnen 8 dagen nadat u het bericht van vervolging of dagvaarding heeft gekregen.

Geen bezwaar mogelijk na beslissing gerechtshof

Als het OM besluit om u niet te vervolgen of te dagvaarden, kan een belanghebbende het daar niet mee eens zijn. En die kan dan het gerechtshof vragen om het OM te bevelen om u wel te vervolgen of te dagvaarden.

Besluit het gerechtshof u  wel te vervolgen? Dan kunt u hiertegen alleen bezwaar maken als er nieuwe feiten of omstandigheden in uw zaak zijn.

Verzet tegen strafbeschikking

Als u het niet eens bent met een strafbeschikking, kunt u hiertegen verzet instellen. U doet dit schriftelijk bij het parket (bureau) dat in de strafbeschikking staat. U doet dit binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking. Op basis van het verzet behandelt de strafrechter uw zaak. U krijgt hiervoor een oproep.

Het is ook mogelijk dat de officier van justitie de strafbeschikking intrekt nadat u bezwaar maakte.