Mag het Openbaar Ministerie (OM) mij een straf opleggen?

Het Openbaar Ministerie (OM) mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen. De rechter doet dan geen uitspraak. Dit heet OM-afdoening. De straf die het OM oplegt heet een strafbeschikking.

Strafoplegging OM

De officier van justitie kan in de volgende gevallen een strafbeschikking opleggen:

  • bij overtredingen;
  • bij misdrijven waar maximaal 6 jaar gevangenisstraf op staat.

Een strafbeschikking opleggen kan alleen als de schuld vaststaat. Het OM kan geen gevangenisstraf geven, dat blijft een taak van de rechter.

Bestuurlijke strafbeschikking

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) en opsporingsambtenaren van de politie en de Koninklijke Marechaussee kunnen ook een strafbeschikking opleggen. Bijvoorbeeld voor overlast, zoals fietsen op de stoep, openbare dronkenschap, wildplassen en loslopende honden. Dit heet een bestuurlijke strafbeschikking.