Mag het Openbaar Ministerie (OM) mij een straf opleggen?

Het Openbaar Ministerie (OM) mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen. De rechter doet dan geen uitspraak. De straf die het OM oplegt heet een strafbeschikking.

Strafoplegging OM

De officier van justitie kan in de volgende gevallen een strafbeschikking opleggen:

  • bij overtredingen;
  • bij misdrijven waar maximaal 6 jaar gevangenisstraf op staat.

Een strafbeschikking is alleen mogelijk als de schuld vaststaat. Als het OM zelf een strafbaar feit oplegt, heet dat een OM-afdoening. Het OM kan geen gevangenisstraf geven, dat blijft een taak van de rechter.

Bestuurlijke strafbeschikking

Ook de volgende ambtenaren kunnen een strafbeschikking opleggen:

  • buitengewone opsporingsambtenaren (boa's);
  • opsporingsambtenaren van de politie en de Koninklijke Marechaussee.

Bijvoorbeeld voor overlast. Zoals fietsen op de stoep, openbare dronkenschap, wildplassen en loslopende honden. Dit heet een bestuurlijke strafbeschikking.