Kamerbrief voortgang Actieplan strafrechtketen

Minister Grapperhaus (JenV) en minister Dekker (Rechtsbescherming) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het Actieplan Strafrechtketen (Actieplan) van het Bestuurlijk Ketenberaad (BKB). Daarnaast reageren zij op het advies 'Robuuste financiering' van het BKB over de bekostiging van de organisaties in de strafrechtketen. Het advies zit als bijlage bij de Kamerbrief.

Kamerbrief voortgang Actieplan strafrechtketen (PDF | 9 pagina's | 214 kB)