Rapportage januari tot en met juni 2022 Programma Digitalisering Strafrechtketen

Het rapport bevat de halfjaarrapportage van het Programma Digitalisering Strafrechtketen over de 1e helft 2022.

Rapportage januari tot en met juni 2022 Programma Digitalisering Strafrechtketen (PDF | 6 pagina's | 255 kB)