Regeling van nucleaire veiligheid kerninstallaties

Deze regeling heeft betrekking op het zestal nucleaire installaties in Nederland, te weten de kernenergiecentrale Borssele, de Hoge Fluxreactor in Petten, de Hogere Onderwijsreactor in Delft, COVRA, Urenco en de reeds buiten bedrijf gestelde kerncentrale in Dodewaard.

Regeling van nucleaire veiligheid kerninstallaties (PDF | 32 pagina's | 2,3 MB)