Besluit op Wob-verzoek over rapport ENCO

Verzoek om informatie over het rapport kernenergie door ENCO. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).