Jodiumtabletten

Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Een van die  stoffen is radioactief jodium. Radioactief jodium kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen. 

Jodiumtabletten nemen bij een kernongeval

Ongeveer 1,2 miljoen huishoudens in de omgeving van een kernreactor of kerncentrale hebben jodiumtabletten in huis. De kans dat er een kernongeval gebeurt, is heel klein. Maar als het gebeurt, zijn de jodiumtabletten direct bij de hand. Dat scheelt kostbare tijd. 

Door op het juiste tijdstip jodiumtabletten in te nemen, raakt de schildklier verzadigd met jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen.

Verspreiding nieuwe jodiumtabletten

In juli 2021 ontvangen huishoudens in een straal van 20 tot 25 kilometer rondom een kerncentrale (eerste ring) nieuwe jodiumtabletten. Deze vervangen de jodiumtabletten die eerder zijn verspreid. Hiervan verstrijkt namelijk binnenkort de houdbaarheidsdatum. Het kan ook zijn dat u de tabletten nu voor het eerst ontvangt, bijvoorbeeld omdat u bent verhuisd. In beide gevallen geldt: bewaar de tabletten goed.

Inleveren jodiumtabletten die over de datum zijn

Jodiumtabletten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, kunt u inleveren bij uw plaatselijke apotheek. Of lever de medicijnen in als klein chemisch afval bij uw gemeente.

Beschikbaarheid jodiumtabletten

De kans op schildklierkanker door de opname van radioactief jodium is het grootst bij (ongeboren) baby’s en jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dat voor deze groepen jodiumtabletten beschikbaar zijn. Vrouwen van alle leeftijden die op het moment van een kernongeval zwanger zijn, beschermen naast zichzelf ook hun ongeboren kind als zij zelf jodiumtabletten innemen. 

Wanneer jodiumtabletten innemen

Jodiumtabletten werken alleen als u ze op het juiste moment slikt. De overheid laat weten wanneer u de jodiumtabletten moet innemen. Via een NL-Alert-melding op uw mobiele telefoon, op de website crisis.nl en op de calamiteitenzender van uw regionale radio- of televisieomroep. 
Jodiumtabletten innemen is alleen nodig als er radioactief jodium uit een kerncentrale vrijkomt. En u op een plek bent waar de radioactieve wolk met radioactief jodium naartoe komt. Neem de tabletten dus alleen in als de overheid dit bekend maakt. 

Hoeveel tabletten per persoon

  • Pasgeborenen en baby’s van jonger dan 1 maand: een kwart tablet
  • Kinderen van 1 maand tot 3 jaar: een halve tablet
  • Kinderen van 3 tot 12 jaar: 1 tablet
  • Kinderen van 12 jaar en ouder: 2 tabletten
  • Volwassenen tot en met 40 jaar: 2 tabletten
  • Zwangere vrouwen: 2 tabletten (hiermee beschermt u het ongeboren kind)

Samenstelling

Jodiumtabletten zijn tabletten met kaliumjodide. Kaliumjodide is een vorm van jodium die gemakkelijk door het lichaam wordt opgenomen. Het behoort tot de groep van schildkliermiddelen. Iedere jodiumtablet bevat 65 mg kaliumjodide.

Bewaarinstructie

Bewaar de jodiumtabletten op een duidelijk vindbare, veilige en droge plaats bij kamertemperatuur. Bijvoorbeeld bij uw medicijnen, in de EHBO-verbanddoos of in uw meterkast. Zo heeft u de jodiumtabletten op het juiste moment bij de hand. Houd de jodiumtabletten buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

Houdbaarheid

Jodiumtabletten zijn 10 jaar houdbaar na de aankoopdatum. U vindt de houdbaarheidsdatum op het doosje. De aanduiding ‘EXP’ betekent 'niet te gebruiken na'. Laat de verpakking dicht. Voordat deze datum verstreken is, zal de overheid u informeren hoe u aan nieuwe jodiumtabletten kunt komen. U hoort dan ook waar u de oude jodiumtabletten het beste kunt inleveren.
Lees hier de bijsluiter (versie oktober 2017)

Jodiumtabletten opvragen of bestellen

Als u binnen de eerste ring rondom een kerncentrale woont en op 1 augustus 2021 nog geen jodiumtabletten heeft ontvangen, kunt u die bij uw gemeente opvragen. De jodiumtabletten zijn ook zonder recept verkrijgbaar bij drogist en apotheek. De adviesprijs is € 2,95. 

Andere maatregelen bij een kernongeval

De jodiumtabletten beschermen alleen tegen het binnenkrijgen van radioactief jodium. De jodiumtabletten beschermen dus niet tegen de effecten van andere radioactieve stoffen die bij een kernongeval vrij kunnen komen. Daarom kan de overheid ook andere beschermende maatregelen nemen.

Video: hoe werken jodiumtabletten?

Jodiumtabletten wat doen de tabletten

In oktober 2017 ontvangen 1,2 miljoen huishoudens in Nederland een doosje jodiumtabletten.
Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich via de lucht verspreiden.
Eén daarvan is radioactief jodium.
Door inademing komt dat in de schildklier terecht. 
Op langere termijn kan dit leiden tot schildklierkanker.
Door op het juiste moment een jodiumtablet in te nemen wordt de opname van radioactief jodium maximaal geblokkeerd.
Kijk voor meer informatie op waaromkrijgikjodiumtabletten.nl.