Wat is een kernreactor?

In een kernreactor worden atoomkernen gespleten. Daarbij komt warmte en straling vrij. 

Kernreactoren worden op verschillende manieren toegepast:

  • In een kerncentrale of kernenergiecentrale wordt met de kernreactor elektriciteit opgewekt.
  • In een onderzoeksreactor wordt met de kernreactor straling opgewekt. Met die straling kan onderzoek worden gedaan naar materialen. Ook worden er radioactieve stoffen gemaakt voor medisch onderzoek en voor de genezing van kanker. Die stoffen heten medische isotopen.