Mbo-scholen kunnen vanaf 18 september geld voor financiële educatie aanvragen

Vanaf 18 september kunnen mbo-scholen een aanvraag indienen voor subsidie voor financiële educatie. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) kondigde eerder aan dat hiervoor dit jaar € 8 miljoen beschikbaar is.

Veel studenten komen tijdens hun studie financieel op eigen benen te staan. Hoe om te gaan met deze verantwoordelijkheid blijkt in de praktijk een uitdaging. Zo laat onderzoek van het Nibud onder andere zien dat meer dan een kwart van de mbo-studenten te maken heeft met betaalachterstanden of schulden. Juist op school zijn er kansen om hierover in gesprek te gaan en erover te leren. De subsidie biedt scholen de mogelijkheid om hierop in te spelen.

Scholen kunnen voor een langere periode (maximaal 3 jaar) eenmalige financiële ondersteuning aanvragen. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld docenten een opleiding laten volgen om financiële educatie in de bestaande vakken te integreren, medewerkers aannemen of vrijstellen om te zorgen dat financiële educatie een structurele plek krijgt op school, of financiële begeleiding organiseren voor studenten met geldzorgen.

Het doen van een aanvraag is mogelijk van 18 september tot en met 16 oktober 2023. Geregistreerde scholen ontvangen dan nog dit jaar het geld om aan de slag te gaan. Ter voorbereiding op de aanvraag worden er online informatiebijeenkomsten georganiseerd op 11, 12 en 14 september. Omdat de aanvraagperiode kort is en scholen druk zijn rond de start van het schooljaar, is de aanvraagprocedure zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Informatie over de procedure en voorwaarden is te vinden op geldlessen.nl/subsidie. Het voornemen is om de regeling in 2024 met nieuw geld ook beschikbaar te stellen aan het primair- en voortgezet onderwijs.