Kan ik het bedrag van de maandelijkse aflossing studieschuld laten verlagen?

Gaat u minder verdienen? Dan kunt u ook verlaging van het maandbedrag voor de aflossing van uw studieschuld aanvragen. Het hangt van uw inkomen af of u de verlaging ook krijgt.

Verlaging maandbedrag studieschuld aanvragen

U kunt vermindering van het maandbedrag aanvragen aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Verlaging maandbedrag studieschuld

Als u bij de DUO om verlaging van het maandbedrag vraagt, berekent DUO hoeveel u per maand kunt aflossen. Dit gebeurt op basis van uw inkomen van 2 jaar geleden. Is uw inkomen plotseling minder geworden? Dan kunt u DUO vragen bij de berekening uit te gaan van het vorige of huidige jaar.

Komt uit de berekening een lager bedrag dan wat u nu aflost? Dan verlaagt DUO het bedrag per maand.

Het nieuwe bedrag is 1 jaar geldig. Na een jaar wordt uw situatie opnieuw bekeken.