Heb ik als mbo'er recht op studiefinanciering?

U heeft recht op studiefinanciering als u een beroepsopleidende leerweg (bol) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) volgt. Studiefinanciering in het mbo bestaat uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een reisproduct voor de ov-chipkaart.

Voorwaarden voor studiefinanciering

Er gelden voorwaarden voor studiefinanciering in het mbo. Bijvoorbeeld dat u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar en volgt u een bol-opleiding? Dan heeft u alleen recht op een reisproduct voor studenten.

Hoogte studiefinanciering

De hoogte van de studiefinanciering hangt af van uw woonsituatie. Als u bij uw ouders woont krijgt u een lager bedrag dan wanneer u alleen woont.

Bijverdienen naast studiefinanciering

Er geldt een grens aan wat u mag bijverdienen naast uw studiefinanciering. Verdient u meer dan deze grens? Dan moet u uw studiefinanciering stopzetten. Doet u dat niet, dan moet u het teveel verdiende bedrag terugbetalen aan DUO.

Studiefinanciering terugbetalen

Doet u een opleiding op mbo niveau 3 of 4? En haalt u uw diploma binnen 10 jaar? Dan krijgt u de basisbeurs, de aanvullende beurs en het reisproduct in de vorm van een gift. Haalt u het diploma niet binnen 10 jaar? Dan moet u alles terugbetalen. Ook het reisproduct moet u dus terugbetalen als u geen diploma haalt.

Doet u een opleiding op mbo niveau 1 of 2? Dan is de hele studiefinanciering een gift. Ook als u niet binnen 10 jaar uw diploma haalt. U hoeft dus niets terug te betalen.

Studielening

Naast uw basisbeurs (en eventuele aanvullende beurs), kunt u een lening aanvragen bij DUO. Hoeveel u maximaal mag lenen hangt af van uw woonsituatie (thuiswonend of uitwonend). U bepaalt zelf hoeveel u wilt lenen. DUO berekent rente over de lening vanaf het moment dat u de lening opneemt. Na uw afstuderen moet u de lening terugbetalen.

Studiefinanciering aanvragen

U vraagt studiefinanciering online aan bij DUO. Hiervoor heeft u een DigiD met sms-functie nodig. Vraag minimaal 3 maanden voor uw studie begint uw studiefinanciering aan.

Van hbo naar mbo

Stapt u over van het hbo naar het mbo? En heeft u minder dan 48 maanden studiefinanciering verbruikt? Dan kunt u opnieuw studiefinanciering krijgen. Heeft u meer maanden verbruikt? Dan kunt u voor het mbo geen studiefinanciering meer krijgen.